Podmínky a vyúčtování

Podmínky a vyúčtování

Činnost naší překladatelské agentury se řídí ustálenou praxí a světovými standardy pro překladatelský obor.

Každé vaší objednávce přidělujeme pořadové číslo (ID). V závislosti na druhu poptávané služby vypracujeme kalkulaci na základě následujících kritérií:

• Základním měřítkem pro překlady dokumentů je počet tzv. normostran. 1 normostrana (NS) obsahuje 1800 úhozů (znaků) včetně mezer. V jednotlivých případech může být základem pro výpočet ceny překladu počet slov. Jedná stránka má přibližně 230-280 slov.

Každá započatá stránka se účtuje jako celá NS.

Minimální objednávka je 1 NS.

Cena 1 NS záleží na odbornosti zdrojového textu, časové naléhavosti, jazykové kombinaci (výchozí a cílový jazyky); dále může cenu ovlivnit kvalita výchozího textu (nečitelnost, přítomnost nekorektních znaků, gramatické, lexikální či logické chyby komplikující proces překladu, což může být důvodem pro použití navyšujících koeficientů k základní ceně překladu).

• Ze stejných základů vycházíme i při zpracování cenové nabídky pro korekturu.

Tlumočení se účtuje na základě hodinové sazby, min. objednávka - 2 hodiny. Čas vynaložený na dopravu tlumočníka k místu akce a případné další s tímto spojené náklady se účtují na základě předběžné domluvy a záleží na vzdálenosti, dopravních nebo cestovních výdajích apod. Cena za 1 hodinu tlumočení záleží na druhu tlumočení, oboru, jazykové kombinaci atd.

• Cena lokalizace, komplexního technického překladu a lingvistické adaptace se stanoví individuálně vzhledem k jedinečnosti každého takového projektu

Každý projekt je veden v těsné spolupráci se zákazníkem.

Má-li zákazník část projektu již vypracovanou, je vhodné poskytnout existující terminologickou databázi, glosáře a překlady pro zachování jednotnosti terminologie.

Po upřesnění všech nezbytných detailů projektu vám pošleme cenový návrh s uvedením dodací lhůty. Váš souhlas s tímto návrhem bude znamenat pro nás zahájení práce, a pro vás - závazek převzít výsledek této práce a uhradit dohodnutou částku. Veškeré pokyny a podrobnosti tohoto postupu vám sdělíme e-mailem.

Pro úhradu našich služeb máte několik možností:

• bankovním převodem na účet

• poštovní složenkou

Faktura se vystavuje po připsání částky na účet.

logo-u-treda-cubes

U-Treda - Facebook  U-Treda - Twitter

Copyright © 2015-2018 U-Treda Translation Studio