Odborné oblasti

U-Treda Translation Studio - Odborné oblasti

Odborné dovednosti a zkušenosti profesionálů z U-Treda Translation Studio umožňují pracovat na překladech a adaptaci materiálů v početném množství různých oborů. Než přistoupíme k samotnému překladu, vždy důkladně studujeme odbornou terminologii původního textu a vyhledáváme její obdobu v cílovém jazyce. Korektní a precizní použití odborné terminologie je jednou z klíčových zásad při vytvoření opravdu kvalitního překladu.

Našimi hlavními odbornými oblastmi jsou:

technické překlady

obchod a management

informační technologie (IT)

vývoj softwaru a zpracování dat

finance a bankovnictví

počítačové a online hry

sport

elektronický průmysl

lingvistika

právo

automobilový a dopravní průmysl

zdravotnictví

vzdělání

reklama a marketing

potravinářský průmysl

stavebnictví a architektura

inženýrství

umění a kultura

hudba

literatura

cestování a volný čas

zábavní průmysl

logo-u-treda-cubes

U-Treda - Facebook  U-Treda - Twitter

Copyright © 2015-2018 U-Treda Translation Studio